>


в

²IJ˲ IJ Ͳ ²

 

1.

-

http://brody-rda.gov.ua

(266) 280-13

2.

-

http://busk-rda.gov.ua

(264) 210-58

3.

-

http://www.gorodok-vlada.gov.ua/

(231) 304-62

4.

-

http://drohobych-rda.gov.ua/22/

 

(244) 377-63

5.

-

http://zhydachivrda.org.ua/

(239) 312-45

6.

-

http://www.zhovkva-rda.com.ua/

(252) 215-56

7.

-

http://www.zolochiv-rda.gov.ua/

(265) 441-06

8.

'- -

http://kam-byzrda.com.ua/

(254) 231-70

9.

-

http://mykolaiv-rda.lviv.ua

(241) 519-54

10.

-

http://mostrda.org.ua/

³

(234) 412-25

11.

-

http://www.peremrda.gov.ua/

(263) 211-32

12.

-

http://www.pustomyty.gov.ua/

(230) 416-74

13.

-

http://rrda.lviv.ua

(255) 414-70

14.

-

http://www.sambirrda.gov.ua/

(236) 612-11

15.

-

http://skole-region.org.ua

(257) 221-57

16.

-

http://sokal-rda.gov.ua/main.html

(251) 213-38

17.

-

http://stsrda.gov.ua

(238) 214-59

18.

-

http://stryi-rda.gov.ua

(245) 571-10

19.

-

http://turka-rda.gov.ua

(269) 312-67

20.

-

http://www.javoriv-rda.gov.ua

(259) 221-33