На головну > Новини > Розпочато конкурс проектів програм, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї на 2011 рік


Розпочато конкурс проектів програм, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї на 2011 рік


11 Серпень 2011


Державна служба молоді та спорту України оголошує конкурс проектів програм, розроблених молодіжними, дитячими громадськими організаціями та їх спілками, стосовно підтримки дітей, молоді, жінок та сім’ї на 2011 рік.

Конкурс проводиться з метою забезпечення прозорості та ефективного розподілу коштів, які передбачаються у державному бюджеті для державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї.

Проведення конкурсу передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. № 1062 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу проектів програм, розроблених молодіжними, дитячими громадськими організаціями та їх спілками, стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї".

I. Перелік пріоритетних соціальних проблем, на розв’язання яких мають бути спрямовані проекти програм громадських організацій

1. Патріотичне виховання дітей та молоді.

2. Здоровий спосіб життя дітей та молоді.

3. Сприяння працевлаштуванню різних категорій молоді.

 

II. Максимально можливий обсяг бюджетного фінансування програми, розробленої громадською організацією (організаціями), стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї становить 75% від загальної суми кошторису витрат на реалізацію проекту програми.

 

III. Обсяг конкурсної пропозиції. Вимоги до учасників конкурсу, умови та терміни подання документів.

1. Для участі в конкурсі допускаються проекти програм, розроблені молодіжними, дитячими громадськими організаціями та їх спілками (далі - громадські організації), які є юридичними особами, мають всеукраїнський статус та зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за рік до дня закінчення строку подання конкурсної пропозиції, за умови, що такі організації
роблять внески для реалізації проектів програм у розмірі не менш як
25 відсотків необхідного обсягу фінансування.

2. Проект програми не допускається до участі у конкурсі у разі:

подання недостовірної інформації про громадську організацію;

недотримання вимог пункту 1 цього розділу оголошення;

відмови громадської організації від участі у конкурсі шляхом надсилання організаторові офіційного листа;

перебування громадської організації у стадії ліквідації;

подання конкурсної пропозиції після закінчення встановленого строку, не в повному обсязі або з недотриманням вимог пункту 4 цього розділу оголошення;

коли проект програми не передбачає загальнодержавного рівня реалізації та не містить конкретних результативних показників виконання програми;

порушення громадською організацією вимог бюджетного законодавства за попередній рік.

 

3. Для участі у конкурсі громадські організації подають конкурсну пропозицію, яка має бути підготовлена українською мовою і складатися із:

 

1) заяви на участь у конкурсі, складеної за формою, затвердженою Держмолодьспортом;

2) копії свідоцтва про реєстрацію, статуту (положення) громадської організації, засвідчених нотаріально;

3) копії рішення органу державної податкової служби про включення громадської  організації до Реєстру неприбуткових організацій та установ;

4) копії фінансового звіту про використання коштів за попередній рік;

5) опису проекту програми та кошторису витрат для його реалізації за формами, затвердженими Держмолодьспортом (оригінал і п'ять копій);

6) рішення керівного органу громадської організації про затвердження проекту програми, скріплене печаткою організації (оригінал і п'ять копій);

7) листів-підтверджень інших громадських організацій, які беруть участь у конкурсі як співвиконавці (оригінал і п'ять копій).

 

Всі пропозиції, перераховані в п. 3, та окремо їх копії мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою громадської організації.

 

4. Конкурсна комісія протягом 10 днів після завершення терміну подання документів розглядає конкурсні пропозиції і встановлює технічну та організаційну спроможність громадських організацій, проекти програм яких допущені до участі у конкурсі, та приймає рішення щодо їх подальшої участі у конкурсі.

5. Якщо проект програми визначається переможцем конкурсу, подані документи не повертаються.

 

ІV. Терміни та адреса, за якою приймається конкурсна пропозиція.

Конкурсна пропозиція приймається протягом чотирнадцяти днів з дня опублікування цього оголошення щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 10-00 до 17-00, за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 14, к. 318. Контактні телефони: (044) 278-56-31, 270-55-15.

Форми документів, зазначені у п. 3 розділу ІІІ оголошення, надаються представникам громадських організацій за адресою та у час, що визначені для прийому конкурсної пропозиції.

 

V. Термін оголошення переможців конкурсу.

Рішення конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу письмово доводиться до відома громадських організацій, які брали участь у конкурсі, у двотижневий строк з дати його прийняття.

Зазначене рішення підлягає оприлюдненню шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації та розміщення на офіційному веб-сайті Держмолодьспорту протягом двох тижнів з дати його прийняття.

 

За матеріалами www.kmu.gov.ua/sport