На головну > Новини > ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ЗАПРОШУЄ ДО УЧАСТІ В УРОЧИСТІЙ АКАДЕМІЇ З НАГОДИ 70-ТИ РІЧЧЯ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ


ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ЗАПРОШУЄ ДО УЧАСТІ В УРОЧИСТІЙ АКАДЕМІЇ З НАГОДИ 70-ТИ РІЧЧЯ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ
20 квітня 2018 року з нагоди 70-ти річчя кафедри фізичного виховання та спорту ЛНУ імені Івана Франка відбудуться урочиста академія та ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція „Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді”.

 

Наукові напрями роботи:

 

-      Історичні, соціологічні та психологічні основи фізичного виховання і спорту.

-      Науково-методичні основи фізичного виховання і спорту в освітніх закладах України.

-      Фізична культура у формуванні здорового способу життя.

-      Оздоровча та лікувальна фізична культура, рекреація та реабілітація.

 

До участі в науково-практичній конференції необхіднодо 1 квітня 2018 року подати на електронну адресу kfv.lnu@gmail.com такі матеріали:

 

-      статтю або тези до збірника праць;

-      заявку на участь;

-      скановану копію квитанції про оплату.

 

Основні вимоги до оформлення:

 

·      Обсяг статті 4-6 сторінок (українською мовою)

·      Тип шрифту  Times New Roman, кегль 12 pt, інтервал 1; всі поля – 20 мм.

·    Структура статті відповідно до вимог ДАК України: назва статті (доповіді до 150 знаків) – великими літерами посередині першого рядка; у наступному рядку - Прізвище та Ім’я автора; потім – повна назва установи, місто; далі текст з виділеними обов’язковими наступними розділами:

-      резюме (анотація) – українською та англійською мовами, ключові слова;

-      основний текст – постановка проблеми та її зв’язок з науковими і практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій; 

-      формулювання мети, завдань та методів дослідження;

-      результати дослідження та їхнє обговорення;

-      висновки з даного дослідження та перспективи подальшого наукового пошуку;

-      список літератури (до 8 джерел).

·      Обсяг тез1 сторінка (до 400 слів українською або англійською мовами) тексту формату А4

·      Тип шрифту  Times New Roman, кегль 12 pt, інтервал 1; всі поля – 20 мм

-    Структура тез: назва великими літерами посередині першого рядка; у наступному рядку - Прізвище та Ім’я автора; потім – повна назва установи, місто; далі текст з виділеними обов’язковими наступними розділами:

-       актуальність;

-       мета та методи дослідження;

-       результати дослідження та їхнє обговорення;

-       висновки та перспективи подальшого наукового пошуку;

·       Заявка на участь.

 

Можлива участь без публікації тез та статей (усне повідомлення).

 

Реєстраційний внесок у розмірі 200 грн. (для авторів статей) та 100 грн. (для авторів тез). Гроші будуть використані для друку матеріалів конференції та придбання канцелярських товарів.

 

Термін подачі статей та тез – до  1 квітня 2018 року.

Термін підтвердження участі – до 10 квітня 2018 року.

 

Адреса оргкомітету:

 

Національний університет імені Івана Франка, кафедра фізичного виховання і спорту, вул. Черемшини 31, м. Львів, 79000. Контактні телефони: (032) 276-83-68 – Франкович Віра Тимофіївна; 276-83-65 – Сіренко Романа Романівна.

 

Адреса для поштового переказу:

 

Франкович Вірі Тимофіївні, вул. Коцюбинського буд. 30, кв. 11; Львів – 79005.

 

Заявка на участь у ХІ Всеукраїнській науково-практичній конференції „Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді”

 

Прізвище

 

Ім’я

 

По батькові

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Місце роботи

 

Посада

 

Контактний телефон

 

E-mail

 

Поштова адреса

 

Форма участі