На головну > Новини > ХІ міжнародна науково-практична конференція «Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення»


ХІ міжнародна науково-практична конференція «Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення»
10 – 11 травня 2018 року у Львівському державному університеті фізичної культури відбудеться уже ХІ за ліком міжнародна науково-практична конференція «Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення».

 

Організатори конференції: Міністерство освіти і науки України, Львівський державний університет фізичної культури, Львівський обласний центр здоров’я населення «Спорт для всіх», Wydzial wychowania fizycznego i fizioterapii Politechniki opollskiej.

 

Конференція  проводиться  за  наступними  напрямками:

 

• Історико-філософські та соціально-економічні аспекти фітнесу, рекреації, туристичної діяльності


• Рекреаційно-туристичні зони, території, об’єкти


• Технології фітнесу і рекреаційних занять з різними верствами населення


• «Спорт для всіх» в Україні та зарубіжних країнах


• Спортивно-оздоровчий туризм


• Стан, проблеми, перспективи розвитку адаптивної фізичної культури


• Підготовка кадрів з фітнесу, рекреації, туризму.

 

Для участі у конференції необхідно до 1 березня 2018 року надсилати статті та авторські довідки на електронну адресу оргкомітету:recreation@ldufk.edu.ua

 

Вимоги до оформлення: УДК, назва статті, ім’я та прізвище автора (авторів, не більше 3-х), заклад освіти; анотація українською та англійською мовами (300-400 знаків), ключові слова (до 5), постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, виклад основного матеріалу (мета, методи і результати дослідження), висновки, список літератури (3-5 джерел). Технічні вимоги: шрифт Times New Roman, 14 pt, інтервал 1,5 у форматі WORD, обсяг тексту – 3- 5 сторінок. Поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє і нижнє – 20 мм.

 

Редакційна колегія встановить відповідність поданих матеріалів вимогам, прийме рішення про включення статті до збірки конференції та повідомить авторів про порядок оплати. Кращі статті будуть запропоновані до опублікування у фахових виданнях ЛДУФК.

 

Оплата – 35 гривень за сторінку. Авторську довідку надіслати за відповідною формою. Магістрантів просимо готувати статті у співавторстві із науковими керівниками. Збірка матеріалів конференції буде надрукована до початку її роботи.

 

У програмі конференції – відвідування рекреаційних об’єктів Карпат (мати відповідний одяг і взуття).

 

Бронювання житла просимо здійснювати самостійно.

 

Голова оргкомітету конференції – завідувач кафедрою Фітнесу та рекреації ЛДУФК, професор Жданова Ольга Миколаївна. Тел. моб.: (067) 265-49-36, E-mail: zdanowa@gmail.com. Телефон кафедри: (032) 255-32-03.

 

Інформація про умови проведення конференції міститься також на сайті університету: www.ldufk.edu.ua

 

Запрошуємо до участі в конференції викладачів, аспірантів, магістрантів закладів вищої освіти, працівників центрів «Спорт для всіх», фітнес-центрів, рекреаційних і туристичних установ!

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ АВТОРСЬКУ ДОВІДКУ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ МОЖНА ТУТ!

 

 

ldufk.edu.ua