На головну > Новини > Щодо можливостей отримання додаткового фінансування на розвиток матеріально-технічної сфери фізичної культури та спорту


Щодо можливостей отримання додаткового фінансування на розвиток матеріально-технічної сфери фізичної культури та спорту
Відповідно до листа Міністерства молоді та спорту України № 8721/11 від 08.11.2017 щодо альтернативних можливостей отримання додаткового фінансування на розвиток матеріально-технічної сфери фізичної культури та спорту, інформуємо.

 

За ініціативою Мінмолодьспорту у 2016 році Урядом було внесено зміни до Бюджетного кодексу (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 щодо фінансування програм та проектів, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури, а саме у статтю 24 Державний фонд регіонального розвитку (Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 20 грудня 2016 року №1789).

 

Кошти державного фонду регіонального розвитку (далі – ДФРР) спрямовуються на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам , визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів.

 

Зазначені зміни передбачають, що на програми і проекти регіонального розвитку, які мають на меті розвиток спортивної інфраструктури державних і комунальних закладів, навчальних закладів, передбачається не менше 10 % коштів ДФРР.

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня             2015 року № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/196-2015-п) програми і проекти щодо розвитку спортивної інфраструктури погоджує Мінмолодьспорт.

 

Для розгляду інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР та мають на меті розвиток спортивної інфраструктури, до Міністерства молоді та спорту необхідно подати супровідний лист (в якому вказати повну назву програми чи проекту, термін реалізації, загальну суму, суму ДФРР та відсоток співфінансування з місцевого бюджету, якщо на декілька років, то суми за роками) з документами згідно з наказом Мінрегіону від 24 квітня 2015 року № 80 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0488-175).

 

Для погодження проекту Мінмолодьспортом подаються копії таких документів:

реєстраційна картка програми чи проекту регіонального розвитку (у разі наявності);

зведений кошторисний рахунок;

звіт за результатами експертизи проекту будівництва;

акт (наказ, розпорядження, рішення) про затвердження проектної документації (відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560);

документи щодо форми власності, класу наслідків (відповідальності) для об’єктів будівництва та підтвердження залишкової вартості проекту;

рішення органу місцевого самоврядування про співфінансування з місцевого бюджету проекту.

 

Також зазначаємо, що вищезазначені документи мають бути завірені належним чином. У разі надходження до Мінмолодьспорту повного пакету документів із вищезазначеного питання, Міністерство розгляне їх в установленому порядку.

 

Додаткову інформацію можна отримати на сайті ДФРР (www.dfrr.minregion.gov.ua).

 

Додатково зазначаємо, що обласні державні адміністрації, районні адміністрації, органи місцевого самоврядування та територіальні громади як розпорядники бюджетних коштів мають змогу самостійно залучати фінансування на розвиток спортивних споруд за рахунок вищезазначених джерел фінансування.

 

Просимо врахувати викладену інформацію та використовувати її у роботі.