> >09 2017


10-12 2017 . 2017-2018 .

 

« » «» () 4 : , , .

 

10 17 .

 

:

 

10

 

08.00 – () - GladiatorsDunareaGalati()

09.30 – MSKMTrebisov() - HABrymov-Bylnice()

11.00 – STSUKSNiedzwiadkiMOSIRSanok() - HKMladezMichalovce()

12.30 – GladiatorsDunareaGalati() - (-)

14.00 - () - MSKMTrebisov()

15.30 - HABrymov-Bylnice()  - STSUKSNiedzwiadkiMOSIRSanok()

17.00 – Ͳ ²;

18.00 - HKMladezMichalovce() - (-)

 

11

 

08.00 – STSUKSNiedzwiadkiMOSIRSanok() - MSKMTrebisov()

09.30 – HKMladezMichalovce() - ()

11.00 – HKMladezMichalovce() - HABrymov-Bylnice() 

13.30 – (-) - MSKMTrebiSov()

15.00 – () - STSUKSNiedzwiadkiMOSIRSanok()

16.30 – HKMladezMichalovce() - HKMladezMichalovce()

18.00 – (-) -HABrymov-Bylnice()

 

12

 

08:00 - HABrymov-Bylnice() - HKMladezMichalovce()

09.30 - MSKMTrebisov() - GladiatorsDunareaGalati()

11.00 - STSUKSNiedzwiadkiMOSIRSanok() - (-)

12.30 - HABrymov-Bylnice() - ()

14.00 - MSKMTrebisov() - HKMladezMichalovce()

15.30 - GladiatorsDunareaGalati() - STSUKSNiedzwiadkiMOSIRSanok()

17.00 - (-) - ().