Програма

національно-патріотичного виховання молоді Львівської області

на 2009 – 2015 роки

І. Загальні положення:

Програма національно-патріотичного виховання молоді Львівської області на 2009 – 2015 роки (надалі – Програма) передбачає систематичну і цілеспрямовану діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, інших соціальних інституцій щодо формування в молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до України, готовності до виконання громадянського і конституційного обов'язку із захисту національних інтересів, незалежності України.

Патріотичне виховання молоді націлене на формування і розвиток особистості, якій притаманні людська гідність, висока національна свідомість, культура міжетнічних відносин, гуманістична мораль, вміння цивілізованим шляхом захищати свої права і свободи, сприяючи миру і злагоді в суспільстві.

Патріотичне виховання молоді є однією з головних складових національної безпеки України.

Патріотичне та моральне виховання молоді повинно базуватись на традиційних для регіону християнських цінностях та популяризації серед молоді героїчного минулого України та Галичини, у тому числі: періодів Княжої доби, Козаччини, Українських Січових Стрільців, Організації Українських Націоналістів, Української Галицької Армії та Української Повстанської Армії.

Метою Програми є: забезпечення національно-патріотичного та духовного розвитку молоді, формування всебічно розвиненої, високоосвідченої особистості – громадянина Української держави, виховання патріотизму, високої політичної культури та національної гідності.

ІІ. Основні завдання Програми:

- формування в молоді національної свідомості, почуття національної гідності та патріотизму;

- виховання громадянина-патріота, який усвідомлює взаємозв'язок ідей індивідуальної свободи, прав людини та готовий до участі в процесах державотворення і захисту державних інтересів;

- формування в молоді культури соціальних, економічних і політичних стосунків, пошани до національно-культурних цінностей інших народів;

- виховання активного громадянина національної держави з демократичними переконаннями, що базуватимуться на твердому фундаменті українських традицій громадського самоврядування;

- виховання в молоді міцної віри у власні сили й глибокого переконання щодо своєї причетності до розбудови Української національної держави; формування серед молоді впевненості, що саме вона творить українську націю, а відтак несе повну відповідальність за своє майбутнє;

- підтримка трудових та волонтерських загонів молодіжних громадських організацій, діяльність яких спрямована на впорядкування пам'яток історії, культури та архітектури, меморіальних комплексів, пам'ятників військової слави.

ІІІ. Основні напрями реалізації програми:

- поєднання і координація зусиль обласних та місцевих органів влади у роботі щодо патріотичного виховання молоді;

- виховання у молоді національної свідомості, яка ґрунтується на українській національній ідеї;

- посилення військово-патріотичної роботи, проведення днів і місячників захисника Батьківщини, військово-спортивних ігор та походів;

- розвиток політичної культури, залучення молоді до участі у державотворчому процес, громадському русі;

- сприяння роботі клубів за місцем проживання, інших організацій, які здійснюють заходи з патріотичного виховання молоді;

- відзначення державних свят, пам'ятних дат, ювілеїв відомих українських державних і громадських діячів;

- вивчення світового досвіду з питань патріотичного виховання молоді;

- дослідження історії України, у тому числі: історії Українських Січових Стрільців, Організацій Українських Націоналістів, Української Галицької Армії, Української Повстанської Армії;

- вивчення і пропагування кращих традицій українського військово-патріотичного та фізичного виховання допризовної молоді;

- сприяння формуванню позитивного іміджу українських естрадних виконавців, діячів культури і мистецтва, спортсменів, активне залучення їх до патріотичного виховання молоді;

- систематичне проведення науково-практичних конференцій, семінарів з проблем патріотичного виховання молоді;

- вивчення досвіду діяльності військових та громадських організацій на Західній Україні, таких як: “Сокіл”, “Січ”, “Пласт”, товариств “Холмщина”, “Підляшшя”, “Надсяння”, “Закерзоння” та інших патріотичних організацій;

- налагодження контактів та обмін досвідом з лідерами молодіжних патріотичних середовищ інших регіонів України та закордону.

IV. Очікувані результати виконання Програми:

У результаті виконання Програми очікується:

- у соціально-ідеологічному плані – поглиблення на базі кращих традицій українського народу, процесу формування у молоді пріоритетності, високих моральних, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження патріотизму та національної свідомості, що сприятиме зміцненню духовної, моральної єдності суспільства в цілому;

- у сфері обороноздатності, національної безпеки України – підвищення бажання молоді служити у Збройних Силах України, її готовності до захисту України, збереження та розвитку славних бойових і трудових традицій українського народу.Заступник голови облдержадміністрації – керівник апарату Олександр ГАНУЩИН